Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jūs
Straipsnelis:
Daugiskaitinių participinių įvardžių (lie. jūs) vardininkas visose baltų kalbose ir jų tarmėse yra bendrabaltiškojo *i̯ūs tęsinys [Endzelīns LVG 1951, 512]. Nesileidžiant į indoeuropeistikos problemas ir nebandant aiškinti *i̯ūs etimologijos, kuri nėra visiškai aiški, galima teigti, kad baltai iš indoeuropiečių epochos paveldėjo tokias „daugiskaitos“ vardininko ir dviskaitos vardininko-galininko formas: ekskliuzyvines *i̯ūs resp. *i̯ū [Росинас НБЯ 1984, 215, 354].
Šaltinis:
Rosinas 1988, 159
Antraštė:
jū́s
Straipsnelis:
(Autorius kalba apie kelis ide. *s modifikacijos atvejus armėnų kalboje). Pl. formų galūninis *s pereina į kʿ: *i̯ūs (>*ǰukʿ) > dukʿ ‘jūs’ (plg. lie. jū́s, pr. ioūs, go. jūs).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas