Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jaũ
Reikšmė:
already
Straipsnelis:
[Aptariama ide. dvibalsio *eu raida baltų ir slavų kalbose, veikiausiai *eu > *ou̯/V, *i̯ou/C. Prūsų kalbos duomenys patvirtina *eu > *ou̯/V, bet *eu > *i̯ou/C vyko tik katekizmų, o ne Elbingo žodynėlio kalboje. Pvz.:] pr. iau ‘ever’ (K) : lie. jaũ, s. sl. (j)uže, go. ju ‘already’. Iš *h₁ieu-?
Šaltinis:
Derksen 2010, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas