Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jáura
Straipsnelis:
žr. jūrios
Šaltinis:
Solta 1960, 321t.
Antraštė:
jáura
Reikšmė:
šlapia, sunki dirva, balos žemė, šaltažemis
Straipsnelis:
žr. giaurė
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 245
Antraštė:
jáura
Reikšmė:
purvaina zeme
Straipsnelis:
Balode, aprašydama onimizaciją baltų hidronimijoje, lie. jáura ‘purvaina zeme’ sieja su arm. jur / jowr ‘ūdens’, alb. hurdē ‘dziļa vieta, dīķis; muklājs’ etc. (Būga RR II, 266; Endzelīns DI III(1), 465; DI IV(2), 230; Vanagas 1981, 139; Karulis LEV I 362, 93 etc.).
Šaltinis:
Balode 2005, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas