Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jáuras
Straipsnelis:
žr. jūra
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 93–97
Antraštė:
jáuras
Straipsnelis:
žr. jūrios
Šaltinis:
Solta 1960, 321t.
Antraštė:
jauras
Reikšmė:
locus paluster, Sumpf
Straipsnelis:
Aptardamas Gerulio disertaciją, K. Būga (RR I 442) pr. upėvardį Aura, Gerulio lygintą su lie. jauras = ‘locus paluster’, susiejo su la. aure = audra, vėtra. […] Įvairūs Europos Aura tipo vandenvardžiai kildintini iš *H₂eu̯(H₁)- + ro/rā-. Problemiški čia yra pilnojo laipsnio ro- vediniai vietoj lauktinų nykstamojo laipsnio vedinių. Tačiau šiuo atžvilgiu Aura nėra vienintelis pavyzdys, plg.: 1) K₁eu̯(K₂)- tipo šaknis *H₂eu̯(H₁)-: pilnasis laipsnis + -r- (pvz., Aura, s. isl. aurr) vs. nykstamasis laipsnis + -r- (pvz., pr. wurs ‘Teich’); 2) K₁eu̯(K₂)- tipo šaknis *i̯eu̯-: pilnasis laipsnis + -r- (pvz., lie. jauras ‘Sumpf’) vs. nykstamasis laipsnis + -r- (pvz., lie. jūros ‘Meer’) [ir kitų šaknų pavyzdžiai įvairiose ide. kalbose]. [20 išn.: Dėl lie. jauras, jūros skyrimo nuo Aura šaknies plg. W. P. Schmid, IF LXXV 134f. jauras etc. sietini su s. persų yauviya (= /yavyā/) ‘Kanal’.]
Šaltinis:
Schmid 1973, 190–192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas