Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jaustėti
Reikšmė:
budėti, nemiegoti
Straipsnelis:
Lie. vedinyje jaustėti -ėja ‘budėti, nemiegoti’ (Ls, srš.; jaut-stėti?) šalia jautė́ti, -ė́ja ir jaũsti, jaũčia, jaũtė galima mėginti įžvelgti savarankišką priesagą -stėti.
Šaltinis:
Pakerys 2007, 393

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas