Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jentaras
Straipsnelis:
žr. gintaras
Šaltinis:
Трубачев 1978 (1980)a, 7–18
Antraštė:
jentãras
Straipsnelis:
žr. gintaras
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 211–216
Antraštė:
jentaras
Straipsnelis:
R. янтарь – skolinys iš Nesselmanno užrašytos formos lie. jentaras, gentaras, patekusios į rusų kalbą jau išnykus nosiniams balsiams. Iš lie. gintãras būtų laukiamas r. ankstyvas *жатор (plg. lie. *gìñti ~ r. жать) arba vėlyvas *гинтар(ь).
Šaltinis:
Кипарский 1973, 69
Antraštė:
Jentáras
Reikšmė:
amber
Straipsnelis:
žr. gintaras
Šaltinis:
Schmalstieg 2003, 121–122

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas