Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jóg
Straipsnelis:
Atrodytų, kad lie. jóg ‘kad; nes’ reikšmės galėjo išsirutulioti iš ‘kaip’; plg. gr. ὡς ‘kaip; kad; nes’ < *i̯ōd/t (ide. *i̯ó/ i̯ā́ ‘kaip’). Svarstytina ir jóg kilmė iš ide. acc. pl. *i̯á-h₂ ‘kas’.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 103

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas