Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
judė́ti
Reikšmė:
krutėti, eiti, žengti ir kt.
Straipsnelis:
Prasl. *juditi (le. judzić ‘kurstyti, gundyti; erzinti’, bulg. юдя ‘kviesti, masinti, vilioti; pikta mitinė būtybė’, ukr. юдити ‘vilioti, gundyti’) < prasl. *juda (mak. jуда ‘mitinis padaras (vėtros, uragano įkūnijimas)’). Ryšys su lie. judė́ti, jùda, -ė́jo ‘krutėti, eiti, žengti ir kt.’ ir la. judêt ‘sich bewegen’ ir kt. [5. Čia taip pat priklauso deverbatyvas lie. jùsti, juñda, jùdo ‘pradėti judėti’. Su kitu balsių kaitos laipsniu yra jáustis, jáudžiasi, jáudėsi ‘bartis, užsispirti’, jáudinti, -ina, -ino ‘žadinti pojūčius, aistras; kelti norus, neraminti; graudinti’] tik etimologinis (ide. *i̯e-u-dʰ / *i̯u-dʰ-).
Šaltinis:
Jakulis 2004, 134
Antraštė:
judė́ti
Reikšmė:
krutėti vietoje, eiti, žengti
Straipsnelis:
Bendrašaknių veiksmažodžių (nešakninių) su įvairiais apofonijos laipsniais turi ir lie. judė́ti, jùda < ide. *i̯e-u-dʰ / *i̯u-dʰ < ide. *i̯eu(H)- / *i̯u(H)- ‘maišyti’. Šis veiksmažodis turi šakninių refleksų kitose indoeuropiečių kalbose: ide. *Ηi̯e-u-dʰ: lie. su-jùsti, -juñda ‘imti judėti’, s. i. yúdhyate, -ti ‘kovoja, kaunasi’; s. i. conj. yodhet ‘reikia nugalėti’. Šio veiksmažodžio vedinių yra kitose indoeuropiečių kalbose: s. lo. ioubē-, jubeō ‘liepiu, įsakau’, lie. jùdinti, -ina, -ino ‘daryti, kad judėtų’, la. jũdît, -u, -ĩju ‘lėtai varyti, raginti, neraminti, jaudinti’, jûdît ‘kiršinti’, jaudît ‘judinti, krutinti’, le. judzić ‘(su)kurstyti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 150; 237
Antraštė:
judė́ti
Reikšmė:
se mouvoir en tremblant
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos veiksmažodžių apofonija]. Šaknis *Hi̯eu̯dʰ- reiškė ‘frémir, s‘agiter’. Lie. k. turi du refleksus: yra statyvas judù, judė́ti ‘se mouvoir en tremblant’ ir inchoatyvas jundù, jùsti ‘commencer a s‘agiter’. Šis intarpinis prezensas semantiškai atitinka *-sk̑-e/o- prezensus kitose kalbose, plg. toch. A yutkatär ‘se soucier, être en peine’ (< *Hi̯udʰ-sk̑-ó-[t](ri)). Lo. iubeō, iussī ‘commander, ordonner’ yra kontaminacija tarp esyvo *Hi̯udʰ-eh₁-i̯é/ó- (: lie. judė́ti) ir senojo kauzatyvo *Hi̯ou̯dʰ-éi̯e/o- (: le. yudzić ‘exciter, séduire’).
Šaltinis:
Garnier 2010, 133

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas