Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jùk
Reikšmė:
ведь
Straipsnelis:
[Recenzuojami keli jubiliejinio leidinio, skirto lenkų kalbininkui J. Kurilovičiui, straipsniai. Аptariamas O. N. Trubačiovo straipsnis (О. Н. Трубачёв, Заметки по лутовской зтимологии), kuriuo autoriaus papildo, pakoreguoja E. Frenkelio žodyno duomenis, liečiančius daugiausia slavizmus]. Autorius, remdamasis r. ведь kilme (< вѣдѣ ‘žinau’) lie., la. juk sieja su lie. jùkti, la. jukt ‘привыкать’ ir linkęs kildinti iš pres. 1 asm. *juku (lie. junkù). Iš principo tokia etimologija galima, bet ne iki galo argumentuota. Be to, lie.-la. veiksmažodis neturi reikšmės ‘žinoti’ ir pateiktos neintarpinės formos lie. jùkti, la. juku neegzistuoja.
Šaltinis:
Urbutis 1966c , 103

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas