Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jùngti
Straipsnelis:
S. i. yunáj-mi (lie. jungiu) : yuñj-más (lie. jungiame), yuñj-ánti ‘jie jungia’. Kirtis formoje junájmi perkeliamas į skiemenį, esantį prieš pat galūnę. Kadangi tai indoiranėnų kalbų inovacija, anot H. B. Roséno, lieka remtis forma *i̯ungti ir tuo labiau, kad s. i. kalboje paliudyta taip pat tematinė forma juñjati, sutampanti su lo. jungo ir su lie. jùngia. Tačiau *i̯ungti nesanti seniausia ide. forma; ji esanti išriedėjusi iš pirmykštės ide. formos *i̯ug-n-ti su prezenso priesaga -n-.
Šaltinis:
Karaliūnas 1998, 317
Antraštė:
jungti
Straipsnelis:
žr. ankštas
Šaltinis:
Vaba 2005, 159
Antraštė:
jungti
Straipsnelis:
Straipsnyje nagrinėjami paskolinti baltų kalbų dalyviai suomių kalboje. Suom. juhta ‘darbinis gyvulys’ < *jukta iš baltų dalyvio *jungta.
Šaltinis:
Liukkonen 1994, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas