Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
júodgarnis
Straipsnelis:
LKŽ IV 400 iš Pìlviškių težinomas júodgarnis paaiškintas ‘juodasis garnys (Ardea cinerea)’. Šis pavyzdys kartu su Neselmano žodyno Garnys jůdasis, der graue oder ſchwarze Reiher 241 (iš čia, matyt, jį duoda ir K 115) rodytų, kaip garnio pavadinimas gali būti sudarytas iš gužučio pavadinimo (kuris yra žymėjęs garnį), kartu nurodant vieną iš skiriamųjų garnio bruožų – tamsesnę spalvą. Dar žr. garnys.
Šaltinis:
Urbutis 1966b, 173

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas