Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
juõkas
Straipsnelis:
Germ. jeh-a- ‘užtikrinti, patikrinti, laiduoti, versicher’ (s. isl. tik part. praet. jáenn, s. fryzų ‘prisipažinti, išpažinti, gestehen, atvirai pasakyti, bekennen, pasakyti, pareikšti’), ags. gehan ‘ištarti, baigti kalbėti, bekennen’, v. v. ž. jen, s. v. a. jehan ‘kalbėti’ bei ‘einräumen, pripažinti, įrodyti, atskleisti, remtis (kuo), pagirti, loben’) patikimiausia gretinti su vienu keltų vardažodžiu, kurio pabaiga, tiesa, yra visai kitokia. Be to, suprantama, lyginimo patikimumas yra menkesnis, galime sieti su daugelyje ide. kalbų slypinčia šaknimi *jegᵘ̯- (plg. W. Krogmann, KZ 1933, LX, 114–129) : lo. iocus, -i ‘žodžių žaismas, juokas’, umbrų iuka ‘žodžiai, sakomi aukojant’ (prašymas?), kimr. iaith ‘kalba’, lie. (?) [? = E. Seeboldas šį ženklą prirašo tuomet, kai, žodyno autoriaus nuomone, siejimas yra neteisingas] juõkas ‘pasitenkinimo, džiaugsmo reiškimas tam tikrais nutrūkstamais garsais iškvepiant orą, pašaipa, ironija, pokštas, išdaiga’ (galbūt nesavarankiškas; plg. Fraenkel LEW, 197), kitaip – W. P. Schmid IF 1968, LXVIII, 226; s. i. (?) yācati ‘klausia, prašo’ bei ‘pasiūlo, pavaišina’, toch. B (?) yāsk- ‘elgetauti, prašinėti’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 286–187
Antraštė:
juokas
Straipsnelis:
žr. juoktis
Šaltinis:
Buck 1949, 1107
Antraštė:
juõkas
Reikšmė:
jest
Straipsnelis:
[Aptariamos keltų ir germanų kalbų leksinės izoglosos. Unikali morfologija yra:] keltų *iexti- > air. icht ‘tribe’, kimrų ieith ‘language; nation’, v. bret. yez ‘language’ ~ germ. *jehti- > s. v. a. jiht ‘utterance’ (plg. jehan ‘to speak’) vs. lie. juõkas, lo. iocus ‘jest’.
Šaltinis:
Hyllested 2010, 120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas