Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jùpkis
Reikšmė:
striukė, moteriškas švarkas
Straipsnelis:
jùpkis, jupkẽlė ‘striukė, moteriškas švarkas’, plg. le. jupka < jupa ‘senoviškas moteriškas drabužis, striukė’. Į slavų kalbas pavadinimas atėjo iš vokiečių kalbos, plg. vo. Joppe, Juppe ‘švarkas; liemenė’. Vokiečiai šį drabužio pavadinimą apie 1200 metus pasiskolino iš s. italų kalbos, plg. it giuppa ‘švarkas; apatinis drabužis’, gavusios jį iš arabų, plg. arabų gubba ‘viršutinis drabužis ilgomis rankovėmis; apatinis medvilninis drabužis’ (Brückner SEJP 1927, 209; Sławski I 591; Vasmer REW IV 525; Kluge EWD, 333; Pfeifer 1993, 599–600). Pasitaiko šiauliškių šnektoje (LKŽ IV 430). Dar plg. kitus šios šaknies drabužių pavadinimus, gautus per slavų kalbas, plg. jupà ‘toks viršutinis drabužis; suknelė’, jupìkas, jupìkis ‘sijonas’, ir per vokiečių kalbą, plg. jópė, jópkė, jópa [156] ‘trumpas moteriškas švarkas; liemenė’, júopa ‘trumpas švarkas; palaidinė’. Iš to paties šaltinio kilę ir per slavus gauti šūbà ‘ilgi apmušti kailiniai’ bei žipõnas ‘švarkas; puspaltis’. Vokiškos kilmės yra la. jupķins, jupķs ‘moteriškas švarkas’ (EH I 567).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 163
Antraštė:
jùpkis
Straipsnelis:
jópė, jópa, jópkė ‘trumpas moteriškas švarkas’, júopa ‘trumpas švarkas; palaidinė’, plg. vok. Joppe, Juppe ‘švarkas; liemenė’ (LKŽ IV 357; 423). Vokiečiai šį drabužio pavadinimą apie 1200 metus pasiskolino iš s. italų kalbos, plg. it. giuppa ‘švarkas; apatinis drabužis’, gavusios jį iš arabų, plg. arabų ǧubba ‘viršutinis drabužis ilgomis rankovėmis’ (Brückner SEJP 1927, 209; Sławski I 591; Vasmer REW IV 525; Kluge EWD, 333; Pfeifer 1993, 599–600). Raštuose forma jópė pirmą kartą minima XVIII a. pr. (Brad 1702, 95). Pavadinimas vartotas Mažojoje Lietuvoje (K 159; KŽ 996; I. Simon.), dabar dar pasitaiko apie Klaipėdą ir Šakius (LKŽ IV 357). Žymiai dažnesnės formos, atėjusios per lenkų kalbą: jupà ‘toks viršutinis drabužis; suknelė’, jupìkas, jupìkis ‘sijonas’, jùpkis ‘striukė, švarkas’, plg. le. dial. jupa ‘ilgas moteriškas drabužis, moteriška liemenė’, jupka ‘senoviškas moteriškas drabužis; striukė; palaidinė’ (LKŽ IV 430). Vokiškos kilmės yra la. jupķins, jupķs ‘moteriškas švarkas’ (EH I 567).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 103t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas