Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jupys
Reikšmė:
nelabasis, piktoji dvasia
Straipsnelis:
Lie. jupys ‘nelabasis, piktoji dvasia’ < la. jupis (< estų tarm. jupe ‘šiurpus, baisus’ ar lyvių panašaus žodžio): jupysjupis…; dar Barono žodynas.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas