Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jùsti
Straipsnelis:
Jei žodis sodīt (sods) nebūtų skolinys iš s. ru. kalbos *sǫditi, rekonstruotas diftongoidas būtų virtęs kitais garsais, pvz. la. jūtu < bl. *junt-, plg. lie. juntù.
Šaltinis:
Koškins 2000, 40
Antraštė:
jùsti
Straipsnelis:
žr. judėti
Šaltinis:
Garnier 2010, 133

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas