Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Reikšmė:
jeigu, kada
Straipsnelis:
Pr. kan ‘kada’ (conj.) etimologiškai susijęs su kan acc. sg. nuo pron. relat. kas. Artimiausia paralelė – lie. reikšme ‘jeigu’ (‘kada’). Kiek kitoks variantas – lie. , pasitaikantis tarmėse reikšme ‘jeigu’ (vietoj ‘kad’). Taip pat ir la. ka (vietoj kad) sąlygos šalutiniuose sakiniuose ir jų variantuose, greta formaliai tikslesnio atitikmens kùo (< *kan acc. sg. iš kas).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 203–204
Antraštė:
Straipsnelis:
žr.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 203–204
Antraštė:
Straipsnelis:
Klausiamasis žodis lie f. (< ide. *kʷȃ ~ go, hwo) tikrai kartais buvo cituojamas indoeuropietiškoje literatūroje (pvz., Brugmann II, II, 349 […]) […] Dabartinėj lietuvių kalboje nėra tokio mot. giminės klausiamojo žodžio […]. Tiesa, LKŽ V, 360t. pateikia formą ka iš senųjų raštų. Tačiau veikiausiai tai lietuvių kalboje išnykusios neutrum giminės reliktas: ide. *kʷod > bl. *ka. Mot. g. papildinį *kʷā greta ide. *kʷos lietuvių kalba vargu ar paremia.
Šaltinis:
Bammesberger 1985b, 279

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas