Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kė́lena
Reikšmė:
nedidelis laiko tarpas
Straipsnelis:
Špechtas (KZ LIX 18) mano, kad A. Juškos (Лит. слов. А. Юшкевича III 69) žodyne pateiktos leksemoskė́lena balsis ē < ēi, nes baltų žodis giminiškas su s. č. čila ir s. v. a. hwîla ‘minutėlė, akimirka’. A. Juškos pastaba prie lie. žodžio („trys dárbo kė́lenos par̃ diẽną“) rodo, kad lie. kė́lena neatskiriama nuo la. cêliẽna 4, bet la. cêliẽns remiasi veiksmažodžiu celt (praet. cêlu). Špechto pateikta etimologija neįmanoma; kol kas nežinau nė vieno bl. žodžio, kurio ē būtų kilęs iš ēi.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 55

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas