Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kę̃sti, kenčiù
Straipsnelis:
Alb. kësén (më) ‘atskirų kūno dalių, ypač skrandžio, skausmai’. Tai nėra nei skolinys iš turkų kismak ‘suveržti, sumažinti’, nei giminiškas su lie. kenčiù, gr. πένθος, πάθος ir t. t. Tai tarminis žodis, identiškas këcén ‘šokti’ (kalbant apie tų skausmų sukeltą mėšlungį).
Šaltinis:
Çabej 1964a, 65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas