Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kū̃žinas
Reikšmė:
tokia baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. kū̃žinas ‘tokia baidyklė’ pavadintas pagal jo požymį – susivėlimą, plg. kùžas ‘pagrėbstų pėdas, kuokštas’ ir kùžintis ‘jauktis, veltis’. Tos pačios šaknies, matyt, yra ir káužėti ‘pelėti’.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 183

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas