Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kū́drė
Reikšmė:
vieta, apaugusi krūmais
Straipsnelis:
žr. kūdra
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 231–233
Antraštė:
kùdrė
Reikšmė:
nėriniai, volanas, kutai
Straipsnelis:
Pr. *kudr-in-(?) atstatoma pagal vietovardį Codrynen, vėliau – Godrienen ([...] Kodir, Codruno). Šaknis kūdr- patikimai siejasi su lie. kūdrà, kū́dra ‘tvenkinys’, ‘bala’, ‘šlapia vieta, apaugusi krūmais’ ir pan. (žr. LKŽ VI, 768–769); t. p. plg. kū́drė, kūdrýnas ‘vieta, apaugusi krūmais’, ‘bala’, ‘kupstuota vieta’ ir pan.; la. kûdra ‘durpės’, kudri (ME II, 332; Ērģem. izl. vārdn. II, 132) ir pan. [231] Lie. kūdra, la. kûdra bandoma sieti su trumpo šaknies vokalizmo žodžiais: lie. kùdrė ‘nėriniai’, ‘volanas’, ‘kutai’ ir pan. (: kudrénti ‘kratyti’, ‘išdraikyti’ ir pan., kùdrinti), kùdaras, kãdaras, kùduras ‘skuduras’, ‘skarmalas’ ir pan. Gali būti, kad lie. kūdra, la. kûdra reikia skaidyti ne *k(u)-ūdr̥-, o *kū-dr- (: *der-/*dor-), panašiai kaip kùdrė, kudrénti, atrodo, skaidoma *ku-dr- (: sl. *kǫ-dr- : kǫ-der-). Tolimesnių paralelių sunku rasti.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 231–233

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas