Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kūkurti
Reikšmė:
rusenti, gruzdėti, smilkti
Straipsnelis:
[rec.: Acta Baltico-Slavica XIV, 1982] V. Borysiaus straipsnyje […] lenkų tarmių žodis kuk(u)rzysko […] ‘gaisravietė, vieta, kur išdegęs miškas; tuščia vieta, kur buvęs namas’ kildinamas iš rekonstruoto prūsų kalbos vardažodinio ar veiksmažodinio kamieno *kuk(u)r-, kuris savo ruožtu siejamas su J. Otrębskio iš Tverečiaus tarmės užfiksuotu veiksmažodžiu kūkurti ‘rusenti, gruzdėti, smilkti’. Šitokia etimologija autoriaus remiama dar tuo, kad kuk(u)rzysko težinomas tik iš tų vietų, kurios seniau buvusios apgyventos prūsų, be to, kad slavų kalbų duomenimis nesą galima patikimiau išaiškinti šio žodžio kilmės.
Šaltinis:
Palionis 1987, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas