Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kū́sti
Reikšmė:
atsilikti, atsiskirti, atsilupti
Straipsnelis:
Pr. kūnti ‘saugoti’, ‘duoti priedangą’ (: *kūnst) artimiausiai siejasi su slavų kalbų duomenimis, kilusiais iš rekonstruotos formos *kunti̯ō(m). 1. Sg. praes. (: *kunstei) : bulg. къ̀там ‘saugoti’, s.-kr. ку́тати ‘slėpti’, ‘nuslėpti’, r. ку́тать ‘tvirtai suvynioti’; s. r. кутати ‘supti’, ‘dengti nuo ko nors’ [287]. Visai dėl kito ryšio, nurodydamas semantines ištakas, Būga pateikia lietuviškus pavyzdžius: kū́sti (kū́sta, kū́to) ‘atsilikti’, ‘atsiskirti’, ‘atsilupti’ ir pan. bei kùsti (kuñta, kùto) ‘taisytis po ligos’, ‘atsilupti (apie žievę)’, atkùsti ‘atšokti’, ‘atsiskirti’, ‘taisytis’, ‘atgyti’ ir pan. Būga RR II, 153–154 nurodoma, kad lie. kut- / kiut- yra šaknies kiaut (ide. *keut-) tęsinys [289]. Čia priklauso ir kū̆tėti ‘audringai augti’, ‘formuotis’ ir pan., at(si)kutė́ti ‘atgyti’ ir kt., žr. Būga RR II, 255. Plg. lo. cutis ‘oda’ (: kutỹs ‘piniginė’, ‘maišelis’), s. isl. húð ‘oda’ ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 286–289
Antraštė:
kùsti
Reikšmė:
taisytis po ligos, atsilupti (apie žievę)
Straipsnelis:
žr. kūsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 286–289
Antraštė:
kùšti
Reikšmė:
pradėti judėti
Straipsnelis:
žr. kušėti
Šaltinis:
Мартынов 1968, 124–125
Antraštė:
kùšti
Reikšmė:
pradėti judėti
Straipsnelis:
žr. kušinti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 47–48
Antraštė:
kùšti
Reikšmė:
pradėti judėti, krutėti, knibždėti
Straipsnelis:
žr. kušlas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 357–359
Antraštė:
kùšti
Reikšmė:
in Bewegung geraten
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne pateikti lie. kùšti ‘im Bewegung geraten’ bei kùšinti ‘berühren, bewegen’ (LEW, 321) yra skoliniai iš lenkų kalbos.
Šaltinis:
Senn 1958, 597
Antraštė:
kùsti
Reikšmė:
‘se rétablir’
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos veiksmažodžių apofonija Cad- ~ Cēd-]. Aptariami dariniai iš šaknies *(s)ku̯eh₁- ‘secouer, déverser; s‘agiter’ (plg. s. i. skunā́ti ‘protéger, recouvrir’ [ir kt. pvz.]). S. sl. skytati sę ‘errer’, s. ang. scūdende ‘pressé, qui se hâte’ kyla iš *(s)kuh₁-t-eh₂-i̯é/ó-, kas yra dariniai iš būdvardžio *(s)kuh₁-tó- ‘qui se hâte’. S. isl. skynda ‘hâter, pressér; se hâter, e dépêcher’ tęsia kontaminaciją tarp *skūdōjan (< *(s)kuh₁-t-eh₂-i̯é/ó-) ir *skunan (< *(s)ku-n-h₁-é/ó-). Taip pat reikia paaiškinti ir lie. kuntù ‘je me rétablis’, kuris turi antrinį cirkumfleksą (plg. pret. at-kutaũ), kaip kontaminaciją tarp prez. *(s)kunù (< *(s)ku-n-h₁-é/ó-) ‘je me couche, je me repose’ ir pret. *kū́to ‘il s‘est reposé’ (< *(s)kuh₁t-eh₂-i̯é-t).
Šaltinis:
Garnier 2010, 100

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas