Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kãšė
Straipsnelis:
Pr. kasschis ‘mokestis’ siejamas ne tik su slavų kalbų duomenimis (plg. bulg., mak. кош, s.-kr. ко̏ш, slov. kòš, le. kosz, r., br. кош ir t. t.), bet ir su rytų baltų faktais: lie. kãšė, kãšìs, kãšikas, kašẽlė ir pan. (LKŽ V, 397–399; Lietuvių kalbos atlasas I, 80–82 ir žemėlapis Nr. 98), kõšikas (plg. le. koszyk), košikė̃lė (LKŽ VI, 378); taip pat plg. košỹs ‘gìrnalovis’ (Zietela; br. кош, le. kosz) šalia kãšė (Lietuvių kalbos atlasas I, 136 (plg. 138) ir žemėlapis Nr. 68). Manoma, kad pr. kasschis turėjo dvi reikšmes: ‘pintinė’ ir ‘mokestis’. Atsižvelgiant į santykį kaš- ir koš- ir jų reikšmes, neatmetama, kad lie. kóšis, košys ‘kablys šienui pešti’, ‘kablys šieno ar javų vežimui priveržti’ ir t. t. (LKŽ VI, 379, dar plg. ‘toks juostų audimo rąstas’ BB XV 1890, 144) ir la. kàsis (ME II 203) priklauso šiai šeimai. Kai kurių šios grupės žodžių specifinės reikšmės leidžia manyti galėjus egzistuoti bl. *kas-i̯a-, kuris būtų susijęs su sl. košъ bei lo. quālus, quālum ‘pintinė’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 258–261

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas