Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kašė́ti
Straipsnelis:
Su lie. kašė́ti (kašiù) greičiausiai susijęs sl *čachnǫti (dial. ryt.) ‘liesėti, prastėti, džiūti’ : r. чáхнуть ‘t. p.’, dial. ‘džiūti (apie medį)’ ir kt. – kurių etimologija neaiški, jie siejami su min. lie. žodžiu, kuris iš ide. *ḱak- ‘liesėti’ (plg. dar av. kasu- ‘mažas, menkas’, v. hager ‘liesas’).
Šaltinis:
SłPr II, 107
Antraštė:
kašė́ti
Reikšmė:
abmagern, abnehmen
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Pasak Gamkrelidzės ir Ivanovo (Indo-European and the Indo-Europeans, Berlin, New York: de Gruyter, 1995, 83tt.), ide. prokalbėje nebuvo šaknų, kurios turėjo du tos pačios serijos sprogstamuosius priebalsius, kas rodytų opoziciją *k : *, pvz., *kak̑- ‘mager’ > Av. kasu- ‘klein’, lie. kašė́ti ‘abmagern, abnehmen’, vok. hager. Tačiau šis principas yra neteisingas. Kita vertus, šaknis veikiausiai buvo *kh₁ek̑- / *kh₁k̑- < *kh₁-ek̑- / *kh₁-k̑-, išplėstas iš *(s)keh₁- ‘schwächen’, plg. *(s)keh₁-th₂- ‘schwächen, schwädigen’ > gr. ἀσκηθής ‘unversehrt’, go. skaþis ‘Schaden’, taip pat lie. katė́ti ‘abmagern, sich abzehren’, skotóti, su metateze stokóti ‘Mangel leiden’, stokà ‘Mangel’.
Šaltinis:
Lipp 2009a, 55–59

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas