Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kašẽlė
Straipsnelis:
žr. kašė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 258–261
Antraštė:
kašẽlė
Straipsnelis:
[Recenzuojamas A. Rek̡ēnos Latgalos latvių šnektų rinkinys, kuriame esama ir etimologijų]. La. kašele (lie. kašẽlė, ar ne lituanizmas, ar per lietuvių kalbą atėjęs slavizmas?) ir kt. geriau būtų laikyti hibridu, gavusiu latvių kalbos priesagą.
Šaltinis:
Vitkauskas 1977, 390

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas