Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kažinkas
Straipsnelis:
Įvardis kažinkas yra kàžina kàs redukcijos padarinys, plg.: kàžina kàs Krš.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas