Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kabė̃
Reikšmė:
kablys, kabliukas
Straipsnelis:
žr. kabėti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 330
Antraštė:
kãbė
Reikšmė:
kabliukas
Straipsnelis:
žr. kabėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 107–109
Antraštė:
kabė̃
Straipsnelis:
[Nagrinėjamos kelios galimos nomen instrumenti le. laskopy etimologijos.] 4. Antrąjį dėmenį galima sieti su ide. *skabh- : *(s)kā̆(m)b- (ar *skap- : *skaph- (plg. Vasmer), iš kurios kilę sl. *skobiti, *skoba : *skobl’ь (plg. le. skobel, skoblica, č. skoba ir kt. [iš. 31: Plg. lie. kabė̃, kablỹs, gr. σκαμδός ir kt.] – Boryś 2005: 552)
Šaltinis:
Ostrowski 2006, 313–314

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas