Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kadán-g(i)
Straipsnelis:
Pr. kaden ‘kada’ tikslus atitikmuo – lie. kadán-g(i), rytų lie. kadù ‘kada’ (bet plg. kadù, kur , atrodo, iš *-ā́n: *kadā́n (Endzelīns, Baltu valodu skaņas un formas, 1948, 231, ME II, 131; Latviešu valodas gramatika, 1951, 624; Senprūšu valoda, 1943, 186; Mažiulis, Balt IV, 1968, 27). Manoma, kad ir lie. kadà, vakarų lie. kadà yra kilę iš *kadā́n, atsiradusios *kadā́ pagrindu. Galimas daiktas, kad sl. *kъ- ir *kǫ-, paprastai išplėstos kitomis dalelytėmis, taip pat kilusios iš *kō̆n (arba *kō̆m, plg. lo. quom, av, kəm ‘kaip’ ir kt.), plg. *kъ-da, *kǫ-da, *kǫ-dǫ ir kt., kurios duoda pagrindą rekonstruoti *kō̆n-da, *kō̆n-dō̆n, *ko-d-ō̆n, o jos siejasi su pr. kan ‘kada’ ir su kaden, kadan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 117–119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas