Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kai̇̃štas
Reikšmė:
pagalys užkišti plyšį tvoroje; spraga, pro kurią išgena galvijus; pleištas
Straipsnelis:
žr. kaištuvė
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 109–111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas