Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaišýti
Reikšmė:
to stop up; to adorn
Straipsnelis:
[Recenzuojamas V. Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodynas“, II, I-K (1993); III, L-P (1996).] V. Mažiulis 237 psl. teigia, kad pr. (E 559) coestue ‘burste, brush’ atspindi *kɔ·st(u)u̯e < *kāst(u)vē < *kāist(u)vē (su ilguoju tvirtagalėje priegaidėje), o coysnis ‘kam, comb’ (‘šukos’) (E 557) – *kɔ·isnis, ide. *kāisnis. Su cirkumfleksine šaknimi jis sieja ir bendrašaknį lie. kaiš-ýti ‘to stop up; to adorn’ (‘užkišti, (pa)puošti’). coe-, ir coy- greičiausiai atspindėtų foneminį /kai-/ arba tai galėtų būti susiję su perrašinėjimo netikslumais.
Šaltinis:
Schmalstieg 1997, 252

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas