Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
káima(s)
Straipsnelis:
Gr. κώμη f. ‘kaimas, miestelis’ […]. Atstačius gr. žodžiui ilgą vokalizmą, jau seniai gretinama su go. haims ‘kaimas’ ir t. t.; iš baltų kalbų su lie. káima(s) ‘kaimas’, kiẽmas ‘kaimas, ūkis’. Šiai grupei priskiriama lo. ciuis. Bet dažnai kartojamas gretinimas su κεῖμαι didelės reikšmės neturi ir galėtų būti analizuojamas pagal L. R. Palmerį, kuris, pirma, prisiminęs Mikėnų kekemena bei κείω, κεάζω ir, antra, δῆμος, galvoja apie šaknį *kei- ‘dalyti, būti bendradaliui’, plg. Interpetation 186 t., Transactions of the Philological Society 1955, 29 t.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 606

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas