Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
káinė
Reikšmė:
kaina
Straipsnelis:
Oset. kinæ, kenæ dig. ‘kerštas, atkeršijimas’. Kilęs iš iranėnų *kainā-, ide. k˳oinā-: persų kīn, kīna ‘neapykanta, kerštas, kerštingumas’ […] bel. kēnaγ, pehlevi kēn, arm. (iš pehlevi) ken ‘kerštas’, sogdų *kén (kyn) ‘neapykanta, kerštas’, kynßr ‘nekentėjas’ junginyje su s’n (oset. son) ‘priešas’ (Fr. Weller. Zum soghdischen Vimalakīrtinirdeśasūtra. Leipzig 1937, 51 t.; Gramm. sogd. II 106), av. kaenā- ‘bausmė, kerštas’, s. sl. цѣна ‘garbė, kaina’, r. цена, s. r. каяти ‘keršyti’, lie. kainė ‘kaina’, gr. ποινή ‘kerštas, bausmė’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 596

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas