Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kainas
Reikšmė:
bendras, abipusis
Straipsnelis:
A. Lalio žodyne (Lie. ir ang. kalbų žodynas. Chicago, 1910) fiksuojama lie. kainas yra tokia panaši į gr. κοινóς (Bezzenberger BB XXVII 168f. linkęs juos lyginti), kad negalėsiu atsikratyti abejonių lie. kainas tikrumu, kol pastaroji forma nebus geriau paliudyta.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 400

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas