Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kairỹs
Straipsnelis:
La. ķeiris ‘kairiarankis’ (< *kreiris, plg. lie. kairỹs < *krairỹs) primena pirmiausia lie. kairỹs. Abi formos priklauso šakniai krei-, kuri fiksuojama la. krèiss ‘kairė’, kreilis ‘kairys’, lie. krei̇̃vas. Atrodo, kad minėtos šaknies paralelėmis galėtume laikyti formą grei-, t. y. la. greizs, lie. graižus ‘kreivas, įžambus’ (dėl Tenuis ir Media kaitos plg. la. klèpis ‘sterblė, skvernas’ : lie. glėbỹs). Atsižvelgdami į r. krivda ‘Unrecht’ ir r. krivoj ‘schief’ santykį, gal galėtume čia priskirti dar sl. grechъ ‘nuodėmė’ ( < *groisos).
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 249
Antraštė:
kairys
Straipsnelis:
Ide. kalbose nėra tokios didelės veldinių grupės, kaip kad žodis ‘dešinas’. Tačiau yra tam tikrų sutapimų tarp atskirų kalbų šaknų žodžių, visi žodžiai be aiškių šakninių ryšių. Keletas žodžių siejami su kairės, kaip prastesnės, rankos savybėmis: ‘silpnas’, ‘nenaudingas’, ‘lenktas’, ‘kreivas’ ir t. t. Lie. kairias giminiškas air. ciotach ‘kairiarankis’, ciotān, cotōg ‘kairė ranka’, vel. chwith ‘kairys’, galbūt gr. σκαιóς ‘kairys’, lo. scaevus ‘t. p.’, tačiau šakniniai ryšiai neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 866–867

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas