Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kajakas
Reikšmė:
kažin kas
Straipsnelis:
Iš dalelyčių ka-, -ja- ir įvardžio kas Valeckienė kildina Sirvydo žodyne užfiksuotą įvardį kajakas ‘kažin kas’ [žr. Valeckienė A. Lietuvių kalbos bevardės giminės įvardžių kilmė. – Kn. Gramatinės kategorijos ir jų raida. V., 1978, 68–69]. […] Kadangi Sirvydas, rašydamas savo [24] žodyną, rėmėsi visos lietuvių kalbos leksika, galima daryti prielaidą, kad kajakas yra ne visai tiksliai užrašytas žemaičių įvardis kàjẹkàs (Pavandenė, Šlapgirė, Viekšniai) su -ẹ- (< -i-), plg. kài̯i kas (Kalgraužiai), kuris yra redukcijos iš kajinkas rezultatas, plg. kàjẽ:nkàs (Pavandenė, Užventis, Viekšniai ir kt.). Forma kajinkas, be abejo, yra sutrumpėjusi, iš senesnės kažin kas, plg. kàžẽ:nkàs (Kaltinėnai, Žemytė), o kažin kas – iš kàžina kàs. […] [25]. Kaip rodo žemaičių šnektų faktai, *kas žinā redukcijos variantai šioje tarmėje gali būti tokie: kàs žẹ̀na → kàžẹna ⇒ [→ kàna] → kàžẹn ⇒ [→ kàžẹ → kaž] → kài̯ẹn ⇒ [→kài̯n → kàn̥ → kan] → kài̯e →kái […] Todėl nežymimojo įvardžio kajakas (plg. žem. kàjẹkàs) kildinimas iš dalelyčių primena liaudiškas etimologijas, kurios su šiuolaikiniu lingvistikos mokslu nieko bendra neturi.
Šaltinis:
Rosinas 1981, 24–25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas