Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kajikàs
Straipsnelis:
Žemaičių įvardis kàjẹkàs ‘kažin kas’ Pvn, Vkš su -ẹ- < -i-, plg. kài̯i kàs Klgr, yra redukcijos iš kajinkas rezultatas.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas