Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kajinkàs
Straipsnelis:
Žemaičių įvardis kàjẹ̃·nkàs yra senesnio kàžẹ̃·nkàs redukcijos rezultatas, plg.: kàžẹ̃·nkàs Kltn.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas