Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kakaráitis
Reikšmė:
kankorėžis
Straipsnelis:
[Aptariama kankorėžių pavadinimų kilmė.] Júodpėnuose užrašytas pavadinimas kakaráitis, veikiausiai susijęs su gaidžio skleidžiamu garsu kakaríeku, dar plg. kakarìnė, kakarýnė (LKŽᵉ).
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas