Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaktìs
Reikšmė:
priekinė rogių dalis
Straipsnelis:
[Recenzuojamas R. Eckerto Die Nominalstämme auf -i im Baltischen […] 1983]. R. Eckerto dkt. lie. dial. kaktìs ‘priekinė rogių dalis’ įtrauktas į rytų baltų i kamienių klasę. Tai iš pirmo žvilgsnio rodosi rizikinga, nes šis daiktavardis įeina į kaktos semantinį lauką […]. Kadangi kaktà paprastai dar vartojama metaforiškai ‘krosnies angos viršutinė dalis’, į i-kamienių klasę (bent jau lietuvių kalboje) šį daiktavardį galėjo patraukti analogija su nósis, taip pat turinčią perkeltinę reikšmę ‘atsikišusi, smaili daikto dalis’, plg. válties nosis, bãtų nósis.
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 74

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas