Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kalbotyra
Reikšmė:
linguistics
Straipsnelis:
Straipsnyje tiriama lietuvių ir latvių gramatikos terminologija, dalį terminų pasiūlė K. Būga: kalbotyra ‘linguistics’.
Šaltinis:
Mathiassen 1998, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas