Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaldū̃nas
Straipsnelis:
Lie. kaldū̃nas (variantas koldū̃nas gal tik rašto kalboje vartojamas) ‘virtinėlis, riebuilis, miesėtis’ pats yra slavizmas (veikiau, kaip didesnė dalis iš slavų gautų kulinarijos srities žodžių, iš lenkų kalbos, nors ir br. pažįsta калдуны́ ‘t. p.’).
Šaltinis:
Urbutis 1984b, 34

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas