Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaltė
Straipsnelis:
Lie. kaltė (kalčia), šalia kaltas, galbūt kilę iš formos be pradinės s-, tos pačios šaknies kaip ir s. ang. scyld, s. v. a. sculd, v. v. a. schult ‘kaltė’, taip pat ‘skola, nuodėmė, nusikaltimas’, giminiškas s. ang. sculan ir t. t. ‘būti skolingam’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1184
Antraštė:
kaltė̃
Straipsnelis:
žr. skelti
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 83
Antraštė:
kaltė̃
Straipsnelis:
Jotvingių cautas ‘kaltė’, plg. lie. kaltė̃, bet la. vaĩna, pr. ebwinūts ‘apkaltintas’. <c-> gali žymėti k-, o vietoj al parašyta au, plg. kauni ‘kalnas’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 71
Antraštė:
kaltė
Straipsnelis:
[publikuojamas darbas, rengtas apie 1873, kuriame kitaip aiškinama prūsų leksika, pateikta Nesselmano „Thesaurus linguae prussicae“] Su lie. kaltė, kaltinti sietina pr. Au-schautins ‘Schulden’, kurio schautins < škałtins (Nom. šautis < skaltis).
Šaltinis:
Matzenauer 2003, 44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas