Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kálvė
Straipsnelis:
Pr. *kalv- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Kalbe, vėliau – Kalwen, Kalba, Kulwen, ežeras ir kt. Siejama su lie. kálvė, kálvis, la. kalva, kal̃vis ir kt. Atstatoma leksema *kalv-, susijusi su reljefo aprašymu.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 184–185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas