Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kálvis
Straipsnelis:
žr. kalvė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 184–185
Antraštė:
kalvis
Straipsnelis:
Dažniausiai žodžiai, žymintys sąvoką ‘kalvis’, yra padaryti iš veiksmažodžio ‘’‘kalti’ kartais sąvokoms ‘kalvis’ ir ‘amatininkas’ vartojami tie patys žodžiai. Lie. kalvis, la. kalejs : lie. kalti, la. kalt. Semant. plg. s. sl. kovačĭ, kovalĭ; le. kowal ir t. t. : s. sl. kovati ‘kalti’; pranc. forgeron : forger ‘kalti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 606

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas