Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kalýbas
Reikšmė:
baltas
Straipsnelis:
žr. kalė
Šaltinis:
Sabaliauskas 1968, 107–108
Antraštė:
kalýbas
Reikšmė:
šuo su baltu kailiu aplink kaklą
Straipsnelis:
Pr. kalis ‘šamas’ aiškinamas, siejant su lie. kalýbas ‘šuo su baltu kailiu aplink kaklą’, kalývas taip pat ir ‘visai baltas’ (Kazlausko požiūris, praneštas laiške Šmolstygui ir šio priimtas, žr. Old Prussian, 1973,3, 203).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, , 168–170
Antraštė:
kalýbas
Reikšmė:
šuo su balta dėme
Straipsnelis:
Gr. κηλίς, -ῖδος f. ‘dėmė’, ‘kraujo, purvo dėmė; gėda’ […]. Gr. κηλῑ́ς forma lygintina su κληίς, κνημίς ir t. t., kaip ir šie žodžiai tikriausiai padarytas iš vardažodžio; taip pat galbūt ir κηλάς, κηλήνη. Gretinama su italikų gyvulių augintojų kalbos būdvardžiu, lo. călidus ‘pažymėtas dėme kaktoje’, umbrų (buf) kaleruf ‘bones cālidōs’. Antra vertus, su trumpu balsiu turime lie. kalýbas, -ývas ‘šuo su balta dėme’, s. air. caile ‘dėmė’ (iš *kalyo-). Pokorny 548 priduria sl. kalĭ ‘πηλóς’. Geriau greta lo. cālīgō ‘rūkas, migla’ palikti taip pat gr. κελανóς.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 525
Antraštė:
kalýbas
Straipsnelis:
žr. kãlė
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 131–132

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas