Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kãmas
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 200–203
Antraštė:
kãmas
Reikšmė:
grumstas, kamuolys
Straipsnelis:
Pr. camstian ‘avis’ tikėtinai siejama su baltų šaknimi *kam- ‘spausti’, ‘sumušti į krūvą, luitą ir pan.’, ‘supresuoti’, plg. lie. kãmas ‘grumstas’, ‘kamuolys’, kamuolỹs, kãmuolis, ‘t. p.’, ‘krūva’, la. kams, kama, kamuõls, kamuõlis ir kt. Prijungiami dar veiksmažodžiai, truputį nutolę semantiškai: lie. kamúoti, la. kamuôt, r. коми́ть ‘spausti’, кóмкать (plg. ком, комель ir pan.), žr. Trautmann BSW, 115, taip pat kamato straipsnį. Fraenkelis LP II, 1950, 122; LEW 254 siūlo kitą aiškinimą, pagrįstą reljefo ypatybėmis, plg. lie. kam̃štis ‘užkišimas’, ‘kimšimas’, ‘kamštis’, kamšà ‘spūstis’, ‘grūstis’, bet ir ‘užtvenkimas’, kim̃šti ‘grūsti’, ‘kamšyti’ ir t. t. Įdomu tai, kad šis aiškinimas ne tik neprieštarauja pirmosios pavadinimo dalies (‘avies’) aiškinimui, bet ir patirtina tai, kas susiję su šaknimi.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 199–200
Antraštė:
kãmas
Straipsnelis:
žr. kamuolė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 187
Antraštė:
kãmas
Reikšmė:
grumstas, kamuolys, bulvių košės rūšis
Straipsnelis:
žr. kamuolė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 187–189
Antraštė:
kãmas
Reikšmė:
kamuolys, gniūžtė, gurvolys;
Straipsnelis:
Lie. kamúoti ‘varginti, neduoti ramybės, kankinti’, la. kamuôt ‘t. p.’ atsiradę greta lie. kãmas ‘kamuolys, gniūžtė, gurvolys’, la. kams ‘gumulas, gniužulas, kamuolys, luitas’. Plg. r. ком ‘gumulas, gniūžtė, luitas’, комши́ть ‘gumuluoti, glamžyti, murkyti’, lie. kamúoti ‘valgyti, smaližauti’, la. kamuôt ‘dideliais kąsniais pilna burna kramtyti’ ir kt. Dar žr. kamãnė.
Šaltinis:
Urbutis 1973a, 186–187
Antraštė:
kãmas
Reikšmė:
kamuolys, gniūžtė, gurvolys
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Urbutis 1973a, 186
Antraštė:
kãmas
Reikšmė:
Ratte
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kai lie. k, sl. ch: lie. kãmas ir r. хомяк ‘Hamster’, le. chomik ‘t. p.’.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas