Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamblỹs
Straipsnelis:
žr. kamuolė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 187–189
Antraštė:
kamblỹs
Reikšmė:
стебель, ствол растения (злаков, дерева); комель, толстый конец
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Le. trm. k'ombel – le. 1. ‘ствол, комель дерева’, 2. ‘часть снопа ниже перевясла’, br. камбе́ль (Gardino r.) 1. ‘t. p.’, 2. ‘t. p.’ < = kamblỹs 1. ‘стебель, ствол растения (злаков, дерева)’, 2. ‘комель, толстый конец’. Hibridinės formos k'ombel / камбе́ль atsirado dėl lietuvių ir baltarusių formų kontaminacijos, lietuvišką kilmę liudija -б-.
Šaltinis:
Веренич 1989, 202–203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas