Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kãminas, kamìnas
Straipsnelis:
Pr. kamenis ‘kaminas’, ‘kalvio žaizdras’, kaip ir lie. kãminas, yra skoliniai iš lenkų kalbos komin arba iš baltarusių, kai lie. kamìnas išvedamas iš r. ками́н.
Šaltinis:
Топоров ПЯ
Antraštė:
kaminas
Straipsnelis:
Žodžiai, žymintys sąvoką ‘kaminas’, dažniausiai darybiniais ryšiais siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘dūmai’, tačiau kiti etimologiškai kildinami iš žodžių, reiškiančių ‘pypkė’, ‘židinys’, ‘krepšys’ ir t. t. Lie. kaminas < le. komin, kuris < v. a. kamin ‘kaminas’, visi netiesiogiai siejami su lo. camīnus ‘krosnis’, ‘židinys, kaminas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 477

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas