Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamonė̃
Straipsnelis:
Iš būdv. *kamanas veikiausiai atsiradęs ir lie. kamãnės variantas kamonė̃. Tiktai turint galvoje, kad dariniai su priesaga -āna- ištisai prisišlieja prie ā-kamienių daiktavardžių, *kamāna- esą galima laikyti ne antrinės darybos vediniu iš m. lyties *kamas, bet sieti su la. f. kama ‘Klumpen, eine grössere Masse’.
Šaltinis:
Palionis 1961, 252

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas