Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamuõlė
Straipsnelis:
Pr. kamato ‘krapo rūšis’ susideda iš priesagos -at- (: -et-) ir šaknies *kam-, kuri baltų kalbose siejasi su kitais semantiniais laukais, sueinančiais į vieną šaltinį. Tiksliausiais atitikmenimis linkstama pripažinti lie. kamuõlė, kamula ‘šunažolė’, ‘pašarinė žolė’ (LKŽ V, 189–190); la. kamuolītes, kamuolzâle, taip pat (ME II, 153). Dar šis žodis siejamas su la. kams ‘grumstas’, kama ‘luitas’, kamuõls, kamuõlis, kamuôlis ‘kamuolys’ ir kt. (ME II, 148, 149, 152, 153); lie. kãmas ‘grumstas’, ‘kamuolys’, ‘bulvių košės rūšis’, kamuolỹs, kãmuolis ‘grumstas’, ‘kamuolys’, ‘krūva’ (plg. kamū̃lỹs ir kt.). Čia priklauso ir kiti semantiškai artimi žodžiai: lie. kamùlžinas, kamùlžymas; kamíenas, kamblỹs; kamùrza(s) ‘grumstas’, ‘ritulys’, kémzras, kemsas (LKŽ V 192, 563, 565) ir pan. iki kamúoti (LKŽ V 190–191; LEW 214); la. kamuôt. Panašių žodžių ratas tęsiasi ir slavų kalbose, plg. r. ком, коми́ть ‘suspausti’, кóмкать, кóмель; s.-kr. ко̏м, ко̏мина ‘vynuogių išspaudas’, bulg. кòмина; č. kominy, taip pat ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 187–189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas